TRAININGEN

“Ik had nooit durven dromen dat ik zoveel zou leren en ervaren in één week. Wel hoopte ik concrete stappen te zetten in hoe ik mijn droom in de wereld wil zetten en dit helderder te krijgen. Dit is gebeurd!”

 

Ben jij iemand die samen met andere leeftijdsgenoten:

  • Zich bewust wil worden van zijn eigen kwaliteiten en talenten?
  • Richting wil geven aan idealen?
  • Initiatief wil leren nemen door talenten in de wereld te zetten?
  • Nieuwe stappen wil zetten in persoonlijke en sociale ontwikkeling?

Kortom: wil jij jezelf en je idealen in beweging laten komen?

Meld je dan aan voor ons vijfdaagse training, een nieuw en bijzonder initiatief dat zich focust op talentbewustwording, inspiratie en initiatiefkracht, speciaal bedoeld voor jongvolwassenen tussen de 18 en 28 jaar.

Vijfdaagse VONK Training

Data voor 2020:
Er zijn nog geen nieuwe data bekend voor de Vonktraining in 2020.
Locatie: Gaanderen
Wij bieden een gevarieerd vijfdaags programma aan waarin je aan het werk gaat met jouw waarden en idealen. Het dagprogramma bestaat uit themaklassen waarin je onder professionele begeleiding werkt aan het ontdekken van je waarden en talenten, en hoe jij die talenten kunt inzetten voor jouw idealen en voor de wereld om je heen. Naast deze klassen werken we met beweging, lichaamswerk en andere activiteiten, we stellen doelen, onderzoeken onze weerstanden en dagen onszelf uit om te focussen en om nieuwe stappen te zetten.

Deelname:

Wij gaan per training uit van minimaal 16 à 18 deelnemers. Aanmelden kan via het antwoordformulier op deze site.

Mochten er niet genoeg deelnemers zijn nog, dan kan de training verplaatst worden naar medio november

Kosten:

Deelname aan deze 5-daagse kost € 575,00. Dit is inclusief verblijf op tweepersoons kamers, maaltijden, studiemateriaal en een terugkomdag. De terugkomdag valt doorgaans op een zaterdag, 6 weken na de training zelf.

Mocht je budget niet draagkrachtig genoeg zijn, neem dan even contact op met ons. We zijn in overleg met een aantal fondsen die je wellicht zouden kunnen helpen met een deel van de deelnemerskosten.

Informatieavonden VONK

Nieuwe data volgen z.s.m.
Locatie: Utrecht
Ben je geïnteresseerd, en wil je meer weten over onze doelstellingen en activiteiten, bezoek dan een van onze onze kennismakingsdagen of informatieavonden. Daar kun je kennismaken met het team, gastdocenten en oud-deelnemers, wordt er voorlichting en informatie gegeven, en kun je met al je vragen terecht.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op deze site.

Intakegesprek

Ook kun je een gratis intake gesprek aanvragen. Vul het informatieformulier in, en er wordt contact met je opgenomen voor een afspraak.

Vonk zomerweek voor schoolverlaters

In voorbereiding (voor 2020).
Locatie: Gaanderen
Een jongerenweek speciaal gericht op schoolverlaters die de overstap maken naar MBO, HBO of universiteit. Of jongeren die gekozen hebben voor een tussenjaar.

Hoe geef je betekenis aan het keuzemoment dat zich nu in je leven voor doet? Hoe kijk je terug naar je schoolperiode? Wat verwacht je van de toekomst? Welke nieuwe keuzes wil je maken? In een actieve week kijken we samen met leeftijdsgenoten hoe het leven met al haar mogelijkheden op ons afkomt, en wat er nodig is om zelf richting aan die toekomst te geven. Net als in de reguliere Vonkweek bestaat het dagprogramma uit themaklassen waarin je onder professionele begeleiding werkt aan het ontdekken van je waarden en talenten, en hoe jij die talenten kunt inzetten voor jouw idealen en voor de wereld om je heen.

Deelname:

Voor deze training voor 16-19 jarigen, gaan we uit van minimaal 24-30 deelnemers. Aanmelden kan via het antwoordformulier op deze site.

Kosten:

Deelname aan deze zomervijfdaagse kost € 350,-. Dit is inclusief verblijf op tweepersoons kamers, maaltijden en studiemateriaal.

Trainingen voor op scholen

Data in overleg

Speciaal voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar, in hun (voor)examenjaar, bieden wij een drie- of vijfdaags programma op maat.

In overleg met de school stellen wij een programma samen, voor klassen of anders samengestelde groepen, gericht op het bewustworden van talenten, waarden en idealen. Waarvoor zit jij op school? Wat heb jij nodig om in beweging te komen? Vanuit de veiligheid van de groep wordt motivatie opgebouwd, remmende patronen worden doorbroken, en ieder stelt zijn of haar eigen doelen vast.

Geïnteresseerd? Neem contact op voor een persoonlijk gesprek om na te gaan of we samen tot oplossingen kunnen komen.

Begin juni 2019 werd i.s.m. de Adriaan Roland Holstschool uit Bergen een meerdaags symposium georganiseerd met als titel “Jij en je Toekomst”, speciaal voor de eindexamenkandidaten van het huidige schooljaar.

Ook werden lesprogramma’s voor voorexamenklassen georganiseerd rondom het thema “Mens & Ideaal”.

Het symposium van 2019 krijgt opnieuw gestalte in 2020:

Van zondagmiddag 7 t/m woensdagochtend 10 juni wordt in Ecodorp  Bergen het (besloten) examensysmposium “Jij en je Toekomst” georganiseerd, voor ca 60 examenleerlingen van de Adriaan Roland Holst (vrije) school.

Stichting Het Vonk initiatief 
Johannes de Bekastraat 14
3514 VM Utrecht

Telefoon:  030 879 89 05
(maandag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.30)
of: 06 57176494

Email: info@hetvonkinitiatief.nl
Bank: NL 70 TRIO 0379 229 978
KvK: 71572015

 

Home  |   Missie Over ons Trainingen  | Contact