“Om jezelf en je idealen in beweging te laten komen.”

HET VONK INITIATIEF

Veel jongvolwassenen worstelen met de vraag hoe zij de samenleving in een positieve richting kunnen helpen ontwikkelen. Hoe zij met nieuwe ideeën, verlangens en levenskracht een vruchtbare bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen.  De wereld vraagt heden ten dage meer dan ooit om initiatiefnemers en om hun idealen. Daarom is het belangrijk om deze idealen vorm te leren geven en ze om te leren zetten in daden. 
Het Vonk Initiatief is een nieuw en bijzonder initiatief dat zich richt op jongvolwassenen tussen de 18 en 28 jaar. Een initiatief waarin jonge mensen vroeg geïnspireerd kunnen raken door hun idealen en zich vanuit hun kwaliteiten, initiatief en kracht, bewust kunnen worden van hun eigen missie, hun eigen Vonk. Maar ook om die Vonk met zijn of haar idealen in beweging te laten komen. Hoe geef je jouw idealen vorm in daden? Hoe ga jij jouw bijdrage leveren aan de wereld om je heen?
ONZE MISSIE

Uit vele onderzoeken blijkt dat het huidige Nederlands onderwijssysteem steeds minder lijkt aan te sluiten bij de behoeften van jongvolwassenen.

Er is steeds minder ruimte voor de exclusieve, persoonlijke, geestelijke en moreel- praktische ontwikkeling van het individu. Uit deze onderzoeken spreekt duidelijk dat de menselijke factor binnen onderwijs weer gestimuleerd moet worden.

Het leggen van een sterk fundament bij iedere jongvolwassen leerling en student is exact hetgeen waar vernieuwende onderwijsinitiatieven al jaren op in proberen te spelen. Die basis van het fundament zou breed en duurzaam moeten zijn, zodat iedereen kan participeren in de breedste zin van het woord.  

“Je zult een opdracht meekrijgen, een opdracht die alleen jij je kunt herinneren.
Maar je zult hem je niet herinneren als een herinnering, je zult denken dat het je
eigen idee is, een fantastische inval! Want net zo min als je hier iets weet van de
aarde, zul je op de aarde nog iets van deze wereld weten”

(Naar Harry Mulisch, De Ontdekking van de Hemel)

TRAININGEN

Ben jij iemand die samen met andere leeftijdsgenoten:

  • Zich bewust wil worden van zijn eigen kwaliteiten en talenten?
  • Richting wil geven aan idealen?
  • Initiatief wil leren nemen door talenten in de wereld te zetten?
  • Nieuwe stappen wil zetten in persoonlijke en sociale ontwikkeling?

Kortom: wil jij jezelf en je idealen in beweging laten komen?

WORKSHOP

Wij bieden een gevarieerd vijfdaags programma aan waarin je aan het werk gaat met jouw waarden en idealen. Het dagprogramma bestaat uit themaklassen waarin je onder professionele begeleiding werkt aan het ontdekken van je waarden en talenten, en hoe jij die talenten kunt inzetten voor jouw idealen en voor de wereld om je heen. Naast deze klassen werken we met beweging (yoga) en andere activiteiten, we stellen doelen, onderzoeken onze weerstanden en dagen onszelf uit om te focussen en om nieuwe stappen te zetten.

Stichting Het Vonk initiatief 
Johannes de Bekastraat 14
3514 VM Utrecht

Telefoon:  030 879 89 05
(maandag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.30)
of: 06 57176494

Email: info@hetvonkinitiatief.nl
Bank: NL 70 TRIO 0379 229 978
KvK: 71572015

 

Home  |   Missie Over ons Trainingen  |  Contact