MISSIE

Veel jongvolwassenen worstelen met de vraag hoe zij de samenleving in een positieve richting kunnen helpen ontwikkelen. Hoe zij met nieuwe ideeën, verlangens en levenskracht een vruchtbare bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen.  De wereld vraagt heden ten dage meer dan ooit om initiatiefnemers en om hun idealen. Daarom is het belangrijk om deze idealen vorm te leren geven en ze om te leren zetten in daden.

Stichting Vonk stelt het doel jongeren en jongvolwassenen te ondersteunen om:

  • nieuwe stappen te zetten in persoonlijke en sociale ontwikkeling
  • zich bewust te worden van zijn eigen kwaliteiten en talenten
  • richting te geven aan idealen
  • initiatief te leren nemen door talenten in de wereld te zetten

Waarom?  Wat is de urgentie?

Uit vele onderzoeken blijkt dat het huidige Nederlands onderwijssysteem steeds minder lijkt aan te sluiten bij de behoeften van jongvolwassenen. Er is steeds minder ruimte voor de exclusieve, persoonlijke, geestelijke en moreel- praktische ontwikkeling van het individu. Uit deze onderzoeken spreekt duidelijk dat de menselijke factor binnen onderwijs weer gestimuleerd moet worden. Met andere woorden: het Nederlands onderwijssysteem heeft zich té lange tijd vooral gefocust op het opdoen van fundamentele kennis.

Het leggen van een sterk fundament bij iedere jongvolwassen leerling en student is exact hetgeen waar vernieuwende onderwijsinitiatieven al jaren op in proberen te spelen. Die basis van het fundament zou breed en duurzaam moeten zijn, zodat iedereen kan participeren in de breedste zin van het woord. Op het moment lijkt het er echter helaas nog steeds op dat van de opgroeiende generatie datgene gemaakt wordt, wat de bestaande maatschappij van deze generatie maken wil.

Vanuit de Vonk-gedachte is de vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen inpassen; maar wel, wat is in aanleg in de mens aanwezig en wat kan in hem ontwikkeld worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie aan de maatschappij steeds nieuwe krachten aanreikt. Dan zal in de samenleving steeds datgene tot ontwikkeling kunnen komen, wat de er binnentredende generatie van mensen in zich draagt.

Grondgedachte: de Vonk

“Je zult een opdracht meekrijgen, een opdracht die alleen jij je kunt herinneren. Maar je zult hem je niet herinneren als een herinnering, je zult denken dat het je
eigen idee is, een fantastische inval! Want net zo min als je hier iets weet van deaarde, zul je op de aarde nog iets van deze wereld weten”

(Naar Harry Mulisch, De Ontdekking van de Hemel)

In zijn fameuze “Ontdekking van de Hemel”, lanceert Harry Mulisch het idee dat de mens aan het eind van zijn voorgeboortelijk bestaan in de Hemel, vanuit het Oneindig Licht als “Vonk” met een opdracht naar de aarde neerdaalt.

Iedereen kent mensen die bevlogen zijn, die blijkbaar op een wonderlijke manier over energie beschikken en geïnspireerd zijn. En zij inspireren daarmee ook anderen door het delen van hun enthousiasme of zelfs anderen ook te inspireren hun “doel” of “missie” in het leven te vinden. Het hebben van – of je bewust zijn van – een missie in het leven is dus niet iets dat alleen jouw eigen leven kleurt, maar iets dat juist veel levens kan beïnvloeden. Een missie heb je nooit voor jezelf alleen, het is dienstbaar aan een groter geheel.

Wie zijn wij?

Rondom initiatiefnemer Ivo de Lange heeft zich een voorlopig stichtingsbestuur gevormd dat zich als taak heeft gesteld een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting en om aanvullende financiële middelen te vinden om dit initatief ook op lange termijn levensvatbaar te houden. Daarnaast wordt bijzondere aandacht gegeven aan de professionalisering van de Vonk-organisatie.

Gastdocenten

In de programma’s werken we zowel op basis van eigen kennis en ervaring, als met de expertise van bekwame gastdocenten op het gebied van beweging en spel, motivatie en initiatiefkracht, talentbewustwording en opstellingenwerk.

Projectteam Trainingen

We hebben een jong en energiek team samengesteld dat samen met de gastdocenten de trainingsprogramma’s vormgeeft, en verantwoordelijk is voor de begeleiding van de deelnemers.

Inspiratie & Initiatiefkracht

Bevlogenheid (of geïnspireerd zijn) betekent uitkomen voor wat je raakt, maar waar je soms nog aan twijfelt. Wat is het dat mij ten diepste drijft? Als je daar achter wilt komen, dan zul je jezelf nader moeten onderzoeken, en kom je ongetwijfeld ook bij lastigere eigenschappen uit. En hoe leer je daar mee om te gaan?

Focus op verandering

Hoe zou het zijn wanneer je als jongvolwassene nu al inzicht kon krijgen in wat je hier eigenlijk op aarde komt doen? We kennen allemaal soms hardnekkige vragen die zich al in onze (vroege) jeugd aan ons opdringen: Waar haal ik mijn motivatie vandaan? Welke studie moet ik kiezen, of moet ik wel studeren? Wat past bij mij, en als ik afgestudeerd ben wat voor werk ga ik doen? Waar wil ik me mee verbinden, en waar word ik enthousiast van? Hoe gaat mijn leven er uit zien en welke kwaliteiten zet ik in de wereld in?

Focus op inspiratie en initiatiefkracht

MISSIE

VONK wil een initiatief zijn waarin jonge mensen vroeg geïnspireerd kunnen raken door deze thematiek en zich vanuit hun kwaliteiten, initiatief en kracht, bewust kunnen worden van hun eigen Vonk. Maar ook om die Vonk met zijn of haar idealen in beweging te laten komen. Hoe geef je jouw idealen vorm in daden? Hoe ga jij jouw bijdrage leveren aan de wereld om je heen?

In de komende maanden zullen er programma’s ontwikkeld worden voor:

  • Schoolgaande jongeren in de hogere klassen
  • Schoolverlaters en jongeren die kiezen voor een tussenjaar
  • Studenten tussen 18 en 23 jaar
  • Werkende jongeren (vanaf 23) of afgestudeerden die een baan zoeken of die verandering van baan zoeken
  • Maar ook: volwassenen die actief zijn in het opvoeden, onderwijzen en begeleiden van jongeren en jongvolwassenen

Het doel: waar wil Het VONK Initiatief heen?

Het VONK Initiatief wil op termijn een kennis en ervaringscentrum worden op het gebied van talentbewustwording en -ontwikkeling, inspiratie en initiatiefkracht,. Daarnaast wil VONK dit centrum ook een actieve plek in de maatschappij laten innemen. Een plek van waaruit niet alleen geoefend wordt met de bestaande thema’s, maar van waaruit ook nieuwe initiatieven kunnen gaan ontstaan.

Stichting Het Vonk initiatief 
Johannes de Bekastraat 14
3514 VM Utrecht

Telefoon:  030 879 89 05
(maandag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.30)
of: 06 57176494

Email: info@hetvonkinitiatief.nl
Bank: NL 70 TRIO 0379 229 978
KvK: 71572015

 

Home  |   Missie Over ons Trainingen  | Contact